2010-07-17 19:35 #0 av: Imasy

Är din kanin sjuk eller skadad? Många gånger kommer frågan upp på sajten när man misstänker att ens gullegris är sjuk eller skadad, och frågorna är många och oron stor.

Visst kan det kännas lugnande att få fråga på sajten och få dämpa oron, men jag vill ändå poängtera vikten av att kontakta en veterinär. För troligtvis så finns inte en veterinärs kunskaper på Hermelinkanin.iFokus, och att alltid lita sig blind på de svar man får kan i värsta fall få förödande följder för ditt djur.

Oftast så är det inga allvarliga saker som man kanske måste uppsöka veterinären för, utan man kan göra mycket hemma. Men enligt lagen så måste man hjälpa sitt sjuka djur, antingen genom vård eller avlivning.

Många gånger har jag sett att man inte vet vart man kan vända sig för att ens lokala veterinär har stängt. Men har man bara en fråga, för att få veta om det är akut eller om man kan avvakta, få tips och råd, så behöver man inte ringa sin lokala veterinär för att få veta svaret.

Jag ser väldigt ofta tyvärr att många omyndiga har husdjur, men när de blir sjuka vill inte föräldrarna betala för att det blir för dyrt. Detta leder mig då till två saker till.

Skaffar man sig en försäkring på sitt djur så behöver inte besöken hos veterinären bli så dyra. Jämför gärna mellan olika bolag, det kan skilja mycket emellan dem.

Det andra jag hade i tankarna är att så länge man är omyndig, ett barn, så är det målsman/förälder som är ansvarig över djuret, och det är olagligt att neka djuret vård.

Några veterinärer som man kan vända sig till är:

Agria, på telefon 0900-1005161. Öppet vard 16-24 samt helg 07-24.

(OBS! Detta samtal kostar 25 kr, så be alltid innehavaren av telefonabonnemanget om lov först!)

Vill du inte ringa till Agria kan du titta i denna länk, så kan du hitta fler veterinärer i ditt närområde du kan ta kontakt med, troligtvis kostnadsfritt.